Kwaliteitsregister en BIG-register

Bij GroeneLijn zijn bijna alle scholing geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Een deel van de deelnemers maakt hier graag gebruik van maar er zijn ook regelmatig deelnemers die niet precies weten wat dit betekent. Omdat er een aantal zaken gaan veranderen bij de BIG-registratie een korte uitleg.

  1. De wet BIG

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. Alle beroepen met een BIG-registratie hebben eisen waaraan moet worden voldaan om geregistreerd te blijven. Deskundigheidsbevordering is daar er één van.

  1. Een geaccrediteerde scholing

Een geaccrediteerde scholing is een scholing met bijvoorbeeld een keurmerk van V&VN. Deze scholing is beoordeeld op organisatorische, onderwijskundige en vakinhoudelijke criteria. Deze accreditatie wordt aangevraagd door de aanbieder van de scholing. Bij een scholing wordt 1 punt per lesuur toegekend, pauzes tellen niet mee en ook voorbereidende opdrachten of het lezen van een aan het onderwerp gerelateerd artikel(en) wordt niet meegeteld. Accrediteren is dus het toekennen van registerpunten aan een scholing/opleiding. Dit maakt een scholing extra interessant voor zorgprofessionals; want door een accreditatie weten professionals dat de scholing relevant is voor de beroepsuitoefening en dat de scholing bijdraagt aan hun competentieversterking en methodisch handelen.

3.    Verschil tussen het BIG register en het kwaliteitsregister V&V   

Nog regelmatig wordt het BIG register en het Kwaliteitsregister door elkaar gehaald. Hieronder het verschil tussen beide registers.

3.1  BIG-register

Registratie in het BIG register is verplicht voor verpleegkundigen die actief het beroep uitoefenen. Je komt voor herregistratie in aanmerking als je werkt binnen het verpleegkundig beroepsdomein en minimaal 2080 uur gewerkt hebt over 5 jaar. Verpleegkundigen die niet binnen het verpleegkundig domein werkzaam zijn kunnen voor herregistratie in aanmerking komen na het afleggen van een specifieke toets of aanvullende scholing.

3.2  Kwaliteitsregister

Registratie in het kwaliteitsregister is (nog) op vrijwillige basis, dit in tegenstelling tot andere Big-geregistreerde beroepen zoals fysiotherapeut, ergotherapeut of arts. Het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen is vormgegeven door de V&VN. Ook verzorgenden kunnen zich laten registreren.

Het Kwaliteitsregister stelt naast werkervaring ook een kwalitatieve eis: om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden dien je als verpleegkundige actief te werken aan jouw deskundigheidsbevordering zodat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je houdt in het kwaliteitsregister een portfolio bij waarin je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoert. In 5 jaar dien je 184 punten te halen, daarvan moeten 80 punten geaccrediteerd zijn. Geaccrediteerde punten wil zeggen dat deze activiteiten, (denk aan bij-en nascholing, symposium, congres) geaccrediteerd zijn door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister. Deze punten worden bijgeschreven in jouw portfolio door de aanbieder van de scholing. De overige punten kun je behalen met ‘overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’ zoals: deelname aan een werkgroep, klinische les bijwonen, casuïstiekbespreking, vakliteratuur lezen.

4. Als je al ingeschreven bent in het kwaliteitsregister?

Verpleegkundigen die op dit moment in het Kwaliteitsregister V&V staan ingeschreven, moeten over een periode van 5 jaar tijd 184 punten halen. Daarvan moeten 80 punten geaccrediteerd zijn.