Jij en spiritualiteit

Jij en spiritualiteit

Voor volgend jaar staat de workshop ‘Spirituele (palliatieve)Zorg in de Praktijk’ op onze agenda, een scholing waar ik naar uit kijk. Spiritualiteit en zorg zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar waar wij als zorgverlener zo dicht bij de cliënt staan en onderdeel zijn bij waarschijnlijk de meest ingrijpende periode van zijn/haar leven, is ook spiritualiteit.

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit gaat over datgene wat van essentiële waarde en betekenis is voor mensen. Het kan verbonden zijn met alle mogelijke bronnen van inspiratie, bijzonder of alledaags, godsdienstig of seculier. Voor sommige mensen ligt het accent daarbij op het gevoelsleven (bijvoorbeeld genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of op bepaalde activiteiten (bidden, mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede zaak), anderen beleven spiritualiteit op een meer intellectuele manier (contemplatie, studie).

Laat jij je inspireren?

Bij GroeneLijn is ‘inspireren’ één van de kernwaarden. Kennis en Kunde vergroten is belangrijk maar we denken dat inspireren minsten zo belangrijk is. En om te inspireren zal de docent of spreker op zo’n wijze moeten communiceren dat de ander zich herkent, zich gehoord en betrokken voelt, aan het denken wordt gezet.

Daarbij kunnen deelnemers ook elkaar inspireren. Verschillende visies of culturen zetten aan tot nadenken mits de deelnemer er voor openstaat, zich bewust is van haar/zijn eigen visie, normen/waarden en er openheid is voor andere interpretaties dan die de deelnemer zelf heeft.

Juist in tijden waar je (professionele) waarden en normen wankelen lijkt er meer behoefte aan spiritualiteit: Waarom heb ik voor dit vak gekozen? Heb ik nog de tijd, energie en motivatie om de cliënt te ondersteunen in zijn zingeving? Waar haal ik zelf mijn spiritualiteit?

Inspiratiebronnen

Steeds vaker hoor ik van vrienden dat ze begonnen zijn met yoga, mindfulness of klankschaaltherapie. Omdat ze zoeken naar bewust stil staan bij hun gedachten, of juist hoe deze stop te zetten of willen nadenken hoe hun leven verloopt. Voor mij is geïnspireerd worden een must! Ik heb inspiratie nodig om met energie en overtuiging door te gaan. Inspiratie kan voor mij het volgen van een scholing zijn, een ontmoeting, maar ook een boek, mindfulness of een nieuwe uitdaging.

Spiritualiteit zorgverlening

Jezelf afvragen wat jouw inspiratiebronnen zijn, of je die in beweging houdt, of je er tijd voor maakt of neemt en wat de verbinding is tussen jouw eigen spiritualiteit en het werk dat je doet. Want om verantwoorde spirituele zorg te verlenen is het van belang dat je zelf-inzicht hebt in de rol van jouw eigen spiritualiteit, je bewust bent van jouw eigen opvattingen en overtuigingen: hoe sta ik tegenover bepaalde waarden en overtuigingen en hoe reageer ik hierop? Kan ik op betrokken wijze communiceren met zorgvragers uit verschillende culturen over hun spiritualiteit?

Want het vraagt acceptatie, betrokkenheid, meelevendheid, empathie, echtheid, oprechtheid, nabijheid, belangeloosheid, gevoeligheid, gepaste aanraking, het creëren van vertrouwen en het gebruik van de juiste gesprekstechnieken. Het vraagt dus nogal wat van een zorgverlener!

Wij bieden in ieder geval de mogelijkheid om stil te staan bij Spiritualiteit en Zorgverlening. Wil je er meer over weten? Klik dan op onderstaande links: