Zorgverleners verplicht naar de nascholing?

Scholing moet een integraal onderdeel zijn van je werkend leven. Jaarlijks volgen een paar duizend zorgprofessionals een scholing bij ons. Ongeveer 70% komt naar een open-inschrijving scholing, 30% krijgt een scholing incompany aangeboden. Soms is de scholing verplicht. Soms weten deelnemers niet waar de scholing over gaat. Soms wil de deelnemer helemaal niet bij de scholing zijn. Soms had men iets heel anders verwacht.

Maar meestal hebben deelnemers doelbewust gekozen voor het onderwerp en komen gemotiveerd en met verwachtingen. Wij proberen in onze beschrijving van de inhoud en opzet zo compleet en duidelijk mogelijk te zijn zodat de deelnemer weet wat hij/zij kan verwachten. En als ‘opwarmer’ geven we regelmatig een voorbereidende opdracht/artikel om alvast de aandacht te richten op het onderwerp. Want het optimale halen uit een scholing ligt bij de docent en bij de deelnemer. De docent moet een overschot hebben aan kennis en kunde, inspireert en biedt kwaliteit. De deelnemer chekt of het onderwerp, de inhoud en opzet van de scholing past bij zijn behoefte en verwachting.

Zelfsturende teams krijgen steeds vaker een eigen budget voor deskundigheidsbevordering. Binnen teams worden keuzes gemaakt wie naar welke scholing gaat. De verkregen kennis en kunde wordt daarna overgebracht naar de overige teamleden. Mooie ontwikkeling en vanuit onderwijskundig oogpunt zeer verantwoord.

Steeds meer deelnemers zijn ook geregistreerd bij het Kwaliteitsregister V&VN. In dit register kan de zorgverlener zijn/haar deskundigheid vastleggen. Daarom zijn alle scholingen van GroeneLijn beoordeeld en geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister. Ieder lesuur levert 1 punt op, pauzes en reistijd vallen daarbuiten. Verpleegkundigen die bij het kwaliteitsregister staan ingeschreven moeten over een periode van 5 jaar 184 punten halen waarvan 80 punten geaccrediteerd, verzorgende 60. Nu is deze registratie nog vrijwillig maar De Raad van Volksgezondheid wil over gaan tot verplichting van deskundigheidsbevordering middels geaccrediteerde nascholingen. Veel beroepen in de gezondheidssector hebben die verplichting al zoals artsen en bij andere beroepen wordt die verplichting door de zorgverzekeraar gesteld zoals bij fysio- of ergotherapeuten.

Verplicht of niet, iedere zorgverlener die zijn of haar beroep serieus neemt zal van tijd tot tijd meedoen aan een nascholing. En als je dat doet dan moet je ervan uit kunnen gaan dat die scholing voldoet aan de kwaliteit die de beroepsgroep stelt, evidence-based is, er een integratie van theorie en praktijk is en dat deze wordt gegeven door een deskundige expert!