Interviews

In overleg Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op aanvraag Lees meer
In overleg Kwetsbare Ouderen in de Thuiszorg op aanvraag Lees meer
In overleg Training Ouderenmishandeling: ‘van onbespreekbaar naar bespreekbaar’ zie specificatie Lees meer
In overleg Basiscursus Omgaan met mensen met psychiatrische kwetsbaarheid op aanvraag Lees meer
In overleg Observeren en signaleren bij niet-pluis gevoel voor huishoudelijk medewerkers op aanvraag Lees meer
In overleg Scholing Palliatieve sedatie; de praktische uitvoering van de richtlijn op aanvraag Lees meer
In overleg Scholing Palliatieve Zorg op aanvraag Lees meer
In overleg Verkorte training Eenzaamheid bij ouderen 500 euro Lees meer
In overleg Scholing Palliatieve pijnbestrijding met de CADD-PCA pomp op aanvraag Lees meer
In overleg Scholing PICC: Centrale Catheter via de arm op aanvraag Lees meer
In overleg Training Samen werken aan Eenzaamheid bij Ouderen 1295 euro Lees meer
In overleg Cursus Medisch Rekenen voor zorgprofessionals op aanvraag Lees meer
In overleg Workshop Familiezorg; complex en uitdagend Op aanvraag Lees meer
In overleg Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen Op aanvraag Lees meer
In overleg Omgaan met ongewenst gedrag bij dementie in de thuissituatie op aanvraag Lees meer