Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De ernst en gevolgen van huiselijk geweld zijn enorm. Daar waar men zich veilig en geborgen moet voelen, worden juist die basale waarden aangetast. Elke week overlijdt er in Nederland minstens 1 kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Het is dus heel belangrijk zicht te krijgen op kenmerken van huiselijk geweld. Want heeft u voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld? Weet u op welke signalen u kunt letten en wat u met deze signalen zou moeten doen? Durft  u met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode? Hoe bespreekt u zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Huiselijk geweld en kindermishandeling te gaan volgen.

Inhoud scholing

Trainingsdag 1; Signaleren

 • Quick-scan over huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Eigen waarden, normen en grenzen t.a.v. pedagogische situaties
 •  Risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van kindermishandeling
 • Signaleringsproces: signaleren, consulteren en wegen
 • Dilemma’s, twijfels en weerstanden
 • Praten met kinderen/jongeren bij signalen van onveiligheid

Trainingsdag 2: Handelen en samenwerken

 • De wet Meldcode; meldrecht, meldplicht en zorgplicht
 • Privacy en dossiervorming
 • Taken en verantwoordelijkheden binnen de hulpverlening
 • Casuïstiekbespreking a.d.h.v. de Incident Methode
 • Gespreksvaardigheden
  •  Zorgverkennende gesprek met ouders
  • Grensstellende gesprek met ouders
 • Verwijzen of melden
Docent

De training wordt uitgevoerd door Maria Vermeulen. Zij is als trainer aangesloten bij de groep Trainers Huiselijk Geweld en heeft als jeugdzorgwerker jarenlang ervaring in het begeleiden van gezinnen met complexe problemen. Er wordt de tweede trainingsdag bij gespreksvaardigheden een acteur ingezet.

Praktische informatie

Deze tweedaagse training is door deelnemers gewaardeerd met een 8.6

Aantal deelnemers:
minimaal 12, maximaal 20

Locatie:
Deze training kan op locatie van de aanvrager worden aangeboden. Locatie kan ook worden geregeld door GroeneLijn

Kostenop aanvraag

Voordelen:

 • Op maat gemaakt voor uw organisatie
 • In één keer zijn uw medewerkers op hetzelfde kennisniveau
 • Geen reistijd voor de deelnemers
 • Goedkoper alternatief dan iedere zorgprofessional apart trainen
 • In overleg een goed vervolg traject kunnen inzetten
Accreditatie + afmeldprocedure

Afmeldprocedure

Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot zes weken voor de scholing 25% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding drie weken voor de scholingsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierop maken wij geen uitzonderingen. In overleg kan tot drie weken voor de scholingsdatum een nieuwe datum worden afgesproken.

Accreditatie

SKJ: 11 punten  V&VN zorgprofessionals, jeugd-, kinder, wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner huisartsen somatiek: 11 punten. De deelnemers ontvangt na deelname een digitaal certificaat.

Daar waar deze ook wordt gegeven aan andere disciplines is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij het betreffende  kwaliteitsregisters. Kosten aanvraag en toevoeging accreditatie zijn 250 euro.

Doelgroep

zorgprofessionals, social workers, ouderenwerkers, wijkteams, wmo-consulenten, (para) medici, docenten en een ieder die vanuit zijn werkzaamheden werkt met kinderen.

Aanmelden

Informatie

Datum:In overleg Locatie:In overleg Kosten:op aanvraag Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review

Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Zeer fijne manier van trainen. Sluit goed aan op de behoefte van de groep. Voldoende actief/interactief, goede balans tussen theorie en praktijk. Geïnspireerd om door te gaan.

Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandelingFijne training, duidelijke lesstof, docent die doortastend was in lesgeven en feedback. Dank voor 2 inspirerende, leerzame dagen. Johanna