Als zelfstandig thuis wonen niet meer verantwoord is / VOL

Deze scholing is vol. Geef uw belangstelling voor deze scholing aan ons door via dit formulier

 

Soms heb je te maken met cliënten die weinig tot geen ziekte-inzicht of ziektebesef (meer) hebben, bijvoorbeeld door het lijden aan dementie. Cliënten  waarbij je je regelmatig afvraagt of het nog wel verantwoord is dat ze alleen wonen of, na ziekenhuisopname, weer thuis komen wonen.  Welke rol, verantwoordelijkheden en handelingsmogelijkheden heb je dan als zorgverlener?

Tijdens deze scholingsmiddag worden, aan de hand van eigen praktijkcasussen, de ethische en juridische vraagstukken in deze situaties besproken. Ook wordt er onder andere ingegaan op de nieuwe wetgeving: de Wet Zorg en Dwang (WZD) en Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) die beiden op 1 januari 2020 in werking treden. Beide nieuwe wetten zijn cliëntvolgend. Dit betekent o.a. dat onvrijwillige zorg kan worden toegepast op de plek waar de cliënt zich bevindt. Dit geeft zorgverleners meer mogelijkheden om mensen langer thuis te behandelen en de mogelijkheid om onvrijwillige zorg thuis te verlenen. De vragen en dilemma’s die hierbij zullen ontstaan, zullen worden besproken.

V&VN accreditatie; 3 punten. U ontvangt een digitaal certificaat na deelname.

Inhoud scholing
  • Hoe beoordeel je of zelfstandig wonen nog verantwoord is en of er sprake is van wilsonbekwaamheid?
  • Wat te doen bij wilsonbekwaamheid?
  • Ethische en juridische vraagstukken bij onvrijwillige opname?
  • De rol, verantwoordelijkheden en handelingsmogelijkheden van de zorgverlener in deze situaties en welke dilemma’s kan dit met zich meebrengen?
  • De nieuwe wetgeving WZD en WvGGZ en de mogelijkheden die deze bieden
  • Onvrijwillige zorg thuis, hoe werkt dat?
Docent

mr. Susanne van den Hooff

Werkzaam als hogeschool hoofddocent gezondheidsrecht en ethiek en onderzoeker aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Haar interessegebied: zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening/verslaving. Ze heeft onderzoek gedaan naar goede zorg aan mensen lijdend aan het syndroom van Korsakov. Op dit moment is ze vooral geïnteresseerd in de gevolgen van de nieuwe wetten rondom dwang en drang voor mensen die thuis (willen/moeten) blijven wonen en hun naasten.

Ze heeft een master in Ontwikkelings- en Neuropsychologie en Nederlands Recht en is gepromoveerd op een zorgethische/juridisch onderwerp.

Praktische informatie

Datum:
Maandag 4 november 2019

Tijd:
13.00-16.00 uur

Locatie:
Corendon Vitality Hotel, Aletta Jacobslaan 7,  Amsterdam

Kosten:
Aanmelding voor 1 juli 2019  € 85 vanaf 1 juli 2019 € 92. Dit is inclusief koffie/thee. Er wordt 10% korting toegepast indien u of uw organisatie met vijf of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden op één naam en met één factuuradres.

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de scholing.

Accreditatie

V&VN:  zorgprofessionals 3 punten.

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het niet mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Afmeldprocedure
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot 3 weken voor de scholingsdatum 25 euro annuleringskosten in rekening worden gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Doelgroep

Verpleegkundigen 4-5-6

Verzorgenden 3

Ook andere professionals die bij deze zorg betrokken zijn en geïnteresseerd in dit onderwerp kunnen inschrijven. Wij wijzen u er wel op dat het merendeel van de deelnemers verpleegkundigeen en verzorgenden zijn.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 4 november 2019 Tijd:13.00-16.00 Locatie:Corendon Vitality Hotel Amsterdam Kosten:Vanaf 85 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review