De cliënt met een Licht Verstandelijke Beperking; Signaleren, Samenwerken en Communicatie. Inschrijving gesloten

Cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) kunnen zich vaak heel goed presenteren en verbaal sterk zijn. Daarom wordt de beperking niet altijd gezien. Cliënten worden hierdoor soms te hoog ingeschat en kan het voorkomen dat er in het zorgtraject te veel wordt verwacht waardoor ze overvraagd worden, psychische klachten ontwikkelen en de samenwerking verslecht. Kennis van het emotioneel en sociaal functioneren van mensen met een LVB is daarom belangrijk voor alle zorgprofessionals.

Tijdens deze workshop behandelen we de theorie en kenmerken van LVB en de gevolgen hiervan voor het functioneren en welbevinden. Ook hoe de bejegening en communicatie bij deze cliënten kan worden aangepast zodat er een verantwoorde en juiste ondersteuning en zorg kan worden gegeven.

 

Inhoud scholing
 • Licht Verstandelijk Beperkt; waaraan herken je dit
 • Gevolgen van LVB voor functioneren, ziektebeleving en aangeven ziekte gerelateerde klachten
 • Eigen regie versus veiligheid
 • Afstemmen communicatie zorgverlener bij LVB
 • LVB en zorgverlening; inbreng/bespreking casuïstiek;
  • Dilemma’s en knelpunten
  • Strategieën voor een gestructureerde aanpak/benadering
  • Communicatie met de zorgcirkel
Docent

Miriam van Koningsbruggen, POH-GGZ, houdt zich al vele jaren bezig met het herkennen van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de ( huisartsen) praktijk. Hiervoor neemt ze deel aan een Pilot waar het geven van workshops aan andere zorgverleners een onderdeel is. Eén van de reacties van een deelnemer was:

“Het LVG team heeft ons 3 uur lang weten te boeien met een zeer inspirerende,
afwisselende interactieve presentatie met voldoende praktische tips en handvatten.
oa; KISS [keep it super simpel ] en de positieve gezondheid.
We zijn weer alert en gaan de uitdaging aan om mensen met LVG tijdig te signaleren, ondersteunen en behandelen.”

 

Praktische informatie

De deelnemer ontvangt na deelname een digitaal certificaat.

Datum: Dinsdag 3 maart 2020    Tijd: 13.00-16.00 uur

Locatie: Corendon Vitality Hotel  Aletta Jacobslaan 7  1066BP Amsterdam

Kosten: 89 euro bij aanmelding voor 01-01-2020, 98 euro bij aanmelding vanaf 01-01-2020. U ontvangt 10% korting indien u zich met 5 of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden met één factuuradres. GroeneLijn is een door het CRKBO erkend scholingsinstituut en is voor alle scholingen BTW vrijgesteld.

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de scholing.

 

Accreditatie

3 punten V&VN zorgprofessionals

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief kleine groep professionals, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd.

Afmeldprocedure

U kunt tot 14 dagen na uw aanmelding kosteloos annuleren tenzij deze aanmelding drie weken voorafgaand aan de scholing is. Bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum wordt 15 euro annuleringskosten excl. 21% BTW in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding of niet deelnemen aan de scholing, het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn. Uw afmelding voor deze scholing geeft geen recht op deelname aan een andere scholing.

GroeneLijn behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Doelgroep

(Wijk) verpleegkundigen en verzorgenden en verder een ieder die in zijn werkzaamheden met de groep cliënten te maken heeft.

Aanmelden

Informatie

Datum: dinsdag 3 maart 2020 Tijd:13.00-16.00 uur Locatie:Corendon Vitality Hotel Amsterdam Kosten:vanaf 89 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review