Cursusdag ‘Omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening’ I VOLGEBOEKT

U kunt niet meer voor deze scholing inschrijven. Laat ons via het contactformulier weten als u belangstelling heeft.

Circa één op de tien Nederlanders heeft psychische klachten. Dit betekent dat iedereen te maken heeft met deze groep mensen. Dat kan veel vragen oproepen zoals:

  • Wat houdt een bepaalde aandoening in en hoe herkent u deze?
  • Wat mag en kunt u wel of niet verwachten van een cliënt met psychische klachten?
  • Hoe kunt u het beste omgaan met deze client?
  • Hoe integreert u de behandeling van deze problematiek in uw werkwijze
Inhoud scholing

Ochtendprogramma

Deze cursusdag start  met uitleg over de volgende psychiatrische aandoeningen:

  • Psychotische stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen zoals Borderline, Narcisme en Anti sociale persoonlijkheden
  • Angststoornissen en middelengebruik
  • Symptomen, behandeling,  begeleiding  en de ‘do and not to do’ worden besproken.

Middagprogramma

De middag staat in het teken van de praktijk. Herkenbare situaties waar u in uw praktijk mee te maken kan krijgen worden besproken. U krijgt handvatten aangereikt waarin het respect voor zowel de zorg/hulpverlener als hulpvrager centraal staat. U kunt voor deze middag ook zelf een casus aandragen.

Docent

Deze cursusdag wordt gegeven door Jos van Zaanen danwel Emmie van Esveld. Beiden zijn al vele jaren werkzaam binnen de GGZ en als opleiders betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg aan deze cliëntengroep. Jos is toezichthouder van de vereningingsraad van V&VN en lid van de ontwikkelgroep Robuust Curriculum V&VN

Praktische informatie

Datum:
8 februari 2018

Tijd:
09.30-16.00 uur

Locatie:
Corendon Vitality Hotel, Aletta Jacobslaan 7 te Amsterdam                       

Kosten:
Bij aanmelding voor 15 december 2017  € 195 vanaf 15 december 2017 € 215. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en leermiddelen. Er wordt 10% korting toegepast indien u of uw organisatie met vijf of meer deelnemers inschrijft.        Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden op één naam en met één factuuradres.

GroeneLijn is een door het CRKBO erkend scholingsinstituut en is voor alle scholingen vrijgesteld van BTW

 

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de scholing.

Afmeldprocedure

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum 50 euro (excl. 21% BTW) annuleringskosten. Vanaf 3 weken voor de eerste scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Herin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

Accreditatie

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het niet mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Certificaat en Accreditatie: U ontvangt een certificaat na deelname aan deze cursus. Accreditatie V&VN (5pnt).

Doelgroep

zorgverlener, social worker, wmo-consulent, jeugdzorgmedewerker, wijkteamleden en iedereen die met deze groep cliënten vanuit haar/zijn functie in aanraking komt

Aanmelden

Informatie

Datum: donderdag 8 februari 2018 Tijd:09.30 - 16.00 uur Locatie:Corendon Vitality Hotel Amsterdam Kosten:vanaf €195 Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review

De meest interessante scholingsdag sinds mijn afstuderen 8 jaar geleden. Iedereen die werkzaam is in een wijkteam zou deze moeten volgen. Heel interessant & smaakt naar meer. Ellen V. Scholing omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening.

 

Zeer duidelijke en heldere uitleg van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast makkelijk hanteerbare modellen meegekregen die toepasbaar zijn in de praktijk. Zeer tevreden en erg interessant. F. de Kleine Scholing omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening.

 

Bijzonder hoe in korte tijd en in zo’n divers publiek de “honger” voor een ieder gestild kan worden. Dank. Maja K. Scholing omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening.