Kwetsbare Ouderen in de Thuiszorg

De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleinere groep is meestal op hoge leeftijd afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond, maar hebben vaak meerdere chronische aandoeningen en/of psychosociale problemen stapelen zich op. De gezondheid kan ineens ingrijpend veranderen. Meestal wordt te laat hulp gevraagd of geboden en pas als er ernstige problemen met de gezondheid ontstaan wordt deze oudere zichtbaar. In een aantal gevallen was achteraf gezien een opname in het verpleeghuis misschien niet nodig geweest als hun kwetsbaarheid eerder was gesignaleerd en met kleine ingrepen hun kwaliteit van leven behouden had kunnen worden.

Om goed te signaleren en in te kunnen spelen op deze problematiek is uitgebreide kennis essentieel. GroeneLijn heeft deze scholing ontwikkeld voor iedereen die als professional met ouderen te maken heeft.

Inhoud scholing

Inhoud Cursusdag 1

Ochtend: De kwetsbare oudere: wie is dat en hoe kan dit worden gescreend

Wanneer spreken we van een kwetsbare ouderen? Wat is de invloed van maatschappelijke veranderingen? Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vaak te laat gesignaleerd: niet alle ouderen zoeken hulp. Vanuit preventief oogpunt actief op zoek gaan naar kwetsbare ouderen en hun gezondheidsproblemen is een actueel onderwerp. Screenings – instrumenten voor de eerste en tweede lijn zoals Easycare, TRAZAG, VSM kwetsbare ouderen en ISAR-HP worden  besproken en aan de hand van casuïstiek toegepast. Ook het effect van goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokken disciplines komen aan de orde.

Middag: Ontwikkeling en vaststellen van kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is geen toestand maar een proces. Kwetsbaar worden kan op verschillende manieren. Er wordt dieper ingegaan op het proces van kwetsbaarheid, de factoren die van invloed zijn en wanneer is een oudere kwetsbaar.  Voorbeelden van interventies worden besproken aan de hand van zorgplannen voortkomend uit de verschillende aandoeningen. Dit alles gekoppeld aan casuïstiek uit de praktijk.

Inhoud cursusdag 2

Ochtend: Dementie, delier en depressie: Symptomen, detectie en zorgverlening

Bij ouderen kan dementie, delier en depressie  leiden tot regressief gedrag, klaaggedrag, geheugenzwakte, verward gedrag. Wat zijn de verschillen en hoe kun de deelnemer die herkennen? Wat is de invloed op het functioneren van de cliënt en hoe kan invulling worden gegeven aan de zorgverlening rondom deze ziektebeelden.

Middag: Dementie en Psychogeriatrische aandoeningen

De verschillende vormen van dementie worden behandeld. Verder wordt ingegaan over het goed interpreteren van signalen en het maken van juiste keuzes in de ondersteuning van cliënten met psychogeriatrische problemen. Geheugen- en stemmingsproblemen maakt ook dat de cliënt zijn zorgvraag niet adequaat kan verwoorden. Klachten, emoties en gevoelens kunnen dan ook niet duidelijk worden weergegeven. Hoe krijgt de zorgverlener duidelijk welk probleem op de voorgrond staat ?

Praktische informatie

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20

Locatie: Deze training kan op locatie van de aanvrager worden aangeboden. Locatie kan ook worden geregeld door GroeneLijn

Kosten: op aanvraag  info@groenelijn.com  t. 06-13836019

Voordelen:

  • Op maat gemaakt voor uw organisatie
  • In één keer zijn uw medewerkers op hetzelfde kennisniveau
  • Geen reistijd voor de deelnemers
  • Goedkoper alternatief dan iedere zorgprofessional apart trainen
  • In overleg een goed vervolg traject kunnen inzetten
Accreditatie + afmeldprocedure

Afmeldprocedure

Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot zes weken voor de scholing 25% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding drie weken voor de scholingsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierop maken wij geen uitzonderingen. In overleg kan tot drie weken voor de scholingsdatum een nieuwe datum worden afgesproken.

Accreditatie

11 accreditatiepunten V&VN. De deelnemer ontvangt na deelname aan beide dagen een digitaal certificaat van deelname

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN zorgprofessionals. Daar waar deze ook wordt gegeven aan andere disciplines is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij het betreffende  kwaliteitsregisters. Kosten aanvraag en toevoeging accreditatie zijn 250 euro.

Doelgroep

zorgprofessionals, social workers, ouderenwerkers, wijkteams, wmo-consulenten, (para) medici en een ieder die vanuit zijn werkzaamheden werkt met ouderen

Aanmelden

Informatie

Datum:In overleg Locatie:In overleg Kosten:op aanvraag Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review