Workshop Lerend Vermogen bij Dementie – 3 en 17 september 2018 – Rijen I VOL

Deze workshop is volgeboekt. U kunt zich opgeven voor de reservelijst of voor een nog nieuwe onbekende datum.
Deze scholing is door deelnemers gewaardeerd met 8,5
Tot voor kort was zo ongeveer iedereen er van overtuigd dat dementie alleen maar achteruitgang betekent. Inmiddels ontstaan steeds meer nieuwe inzichten dat mensen met dementie ook nieuwe dingen kunnen leren. Ook blijkt uit zowel wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk dat mensen met dementie ook dingen die zij niet meer kunnen doen – zoals bijvoorbeeld zichzelf aankleden of koffie zetten – toch weer opnieuw kunnen aanleren. Goede en structurele toepassing van dit lerend vermogen kan een enorme stimulans betekenen voor de kwaliteit van leven van de persoon met dementie, diens familie en voor professionele zorgverleners, maar maakt de dementiezorg ook veel betaalbaarder (o.a. dankzij meer zelfredzaamheid, minder storend gedrag, langer thuis wonen).
Natuurlijk gaat leren bij dementie makkelijker bij beginnende dementie dan bij gevorderde dementie, maar het leren lukt bij de meeste mensen ook bij meer gevorderde stadia van het dementeringsproces

In deze tweedelige workshop wordt inzicht gegeven in de strategieën die door professionals kunnen worden ingezet om het lerend vermogen optimaal te benutten. De rol van de professional is hierbij bepalend; de wil en inzet om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren is daarbij leidend door uit te gaan van wat de cliënt allemaal wel kan.

Inhoud scholing

Middag 1  Lerend vermogen en dementie

 • Automatisch leren → verschillende vormen van leren
 • De invloed van familie- en gezinspatronen op leren
 • Bespreken van wetenschappelijk onderzoek naar lerend vermogen bij dementie
 • Waarom leren bij dementie?
  • Leren is leven
  • Invloed op kwaliteit van leven
  • Grenzen en ethische dilemma’s

Middag 2  Handvatten voor de praktijk

 • Gevoelens van onbegrepen gedrag bij zorgverlener en mantelzorger
 • Aan de hand van casuïstiek zichtbaar krijgen wat het lerend vermogen van de cliënt is en welke mogelijkheden dit biedt in het contact
 • Aan de hand van casuïstiek bespreken:
  • hoe om te gaan met het onbegrepen gedrag en wat hierin aandachtspunten zijn
  • duidelijk krijgen wat het lerend vermogen van de cliënt is
  • welke mogelijkheden dit biedt in het contact met de cliënt
Docent

Deze training wordt gegeven door Marcel Reinhoudt, VS. Hij heeft naast uitgebreide kennis over deze doelgroep ook ruime praktijkervaring.

Praktische informatie

Accreditatie: 6 punten V&VN

Datum: Maandag 3 en 17 september 2018

Tijd: 13.00-16.00 uur

Locatie: cc de Boodschap,  Nassaulaan 62 te Rijen

Kosten: Inschrijving voor 15 juni 2018:  € 135,-. Vanaf 15 juni 2018  € 156,-.  Er wordt 10 % korting toegepast indien u zich met vijf of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden op één naam en met één factuuradres. GroeneLijn is een erkend scholingsinstituut door het CRKBO en vrijgesteld van BTW.

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de scholing.

Accreditatie

6 punten V&VN zorgprofessionals

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het niet altijd mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd.

Afmeldprocedure

U kunt tot 14 dagen na uw aanmelding kosteloos annuleren tenzij deze aanmelding drie weken voorafgaand aan de scholing is. Bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum wordt 35 euro annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding of niet deelnemen aan de scholing, het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

 

Doelgroep

Zorgprofesionals

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 17 september 2018
maandag 3 september 2018
Tijd:13.00 - 16.00 uur Locatie:cc de Boodschap Kosten:Vanaf €135 Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review

 • Interessant onderwerp, leuke docent, veel interactie tussen docent en de groep
 • Fijn en duidelijke presentatie
 • Helder – duidelijk – erg leerzaam