Basiscursus Omgaan met mensen met psychiatrische kwetsbaarheid

Deze basiscursus geeft je een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen. Je leert inschatten wat iemand nodig heeft en hoe jij daar aan kan bijdragen. Je doet kennis op van de signalen bij stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen en de balans tussen wat iemand zelf kan en met welke beperkingen je rekening moet houden. Dit met oog voor de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de cliënt.

Verschillende werkvormen worden afgewisseld: interactief college, het uitwisselen van ervaringen van deelnemers en het bespreken en bediscussiëren van casuïstieken. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren.

 Doelgroep:

 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-(wijk)verpleegkundige
 • Mbo-(wijk)verpleegkundige
 • Justitiële verpleegkundige
 • WMO-consulent
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Activiteitenbegeleider

 

Inhoud scholing

De cursusdag start met een interactief college over de diverse psychiatrische stoornissen zoals;

 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen

Symptomen, signalen, begeleiding en de do’s en dont’s

De middag staat in het teken van de praktijk. Zelf ingebrachte casuïstiek door deelnemers wordt besproken. U krijgt handvatten aangereikt waarin het  RESPECT voor zowel de hulpverlener als hulpvrager centraal staat. Met behulp van de motiverende gespreksmethode o.a van de LEAP methodiek worden de 4 aspecten van hulpverlening doorlopen.

Docent

Onze docenten hebben ruime ervaring binnen de GGZ en het geven van scholingen. Inzet is afhankelijk van locatie en datum.

Praktische informatie

Aantal deelnemers:
minimaal 12, maximaal 20

Locatie:
Deze training kan op locatie van de aanvrager worden aangeboden. Locatie kan ook worden geregeld door GroeneLijn

Kosten: op aanvraag  info@groenelijn.com  t. 06-13836019

Voordelen:

 • Op maat gemaakt voor uw organisatie
 • In één keer zijn uw medewerkers op hetzelfde kennisniveau
 • Geen reistijd voor de deelnemers
 • Goedkoper alternatief dan iedere zorgprofessional apart trainen
 • In overleg een goed vervolg traject kunnen inzetten
Accreditatie + afmeldprocedure

Accreditatie en certificaat

V&VN  6 punten; Zorgprofessionals, Justitiële Verpleegkundigen, Wijkverpleegkundige, Consultatieve Psychiatrie

 

Na deelname ontvangt de deelnemer een digitaal certificaat.

Daar waar deze ook wordt gegeven aan andere disciplines is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij het betreffende  kwaliteitsregisters. Kosten aanvraag en toevoeging accreditatie zijn 250 euro.

Afmeldprocedure

Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot zes weken voor de scholing 25% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding drie weken voor de scholingsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierop maken wij geen uitzonderingen. In overleg kan tot drie weken voor de scholingsdatum een nieuwe datum worden afgesproken.

 

Doelgroep
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Justitiële verpleegkundige
 • WMO-consulent
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Activiteitenbegeleider
Aanmelden

Informatie

Datum:In overleg Locatie:In overleg Kosten:op aanvraag Niveau:4-5
Aanmelden

Review