Online-scholing Herkenning en Benadering Huiselijk Geweld en Kindermishandeling deel 2 / Inschrijving gesloten

Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?”

“Zijn er vooraf signalen, welke zijn dat en hoe herken ik die?

“Weet ik te handelen volgens de stappen van de meldcode?”

“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een er   vertrouwen blijft in mij als zorgverlener?”

“Wanneer is er eigenlijk sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling?”

Heftige onderwerpen die helaas te vaak voorkomen. Een taak voor zorgprofessionals om dit te signaleren, bespreekbaar maken en weten hoe je melding kunt maken van wat je ziet en vermoedt. De inhoud van deze scholing is verdeeld over 3 middagen. Om in te schrijven voor middag 2 en 3 is deelname aan middag 1 een voorwaarde.

Deel 2: Kindermishandeling            

  • Inleiding op thema Kindermishandeling
  • Waarden, normen en grenzen t.a.v. pedagogische situaties
  • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
  • Risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van kindermishandeling
  • Gespreksvoering binnen gezinnen

Klik voor informatie over deel 1 en deel 3 

Docent

Maria Vermeulen, 30 jaar betrokken als professional bij jeugdzorg, is gecertificeerd Trainer Huiselijk Geweld en is daarnaast bevoegd docent op een deeltijdopleiding HBO-Pedagogiek ( Driestar-Educatief)

 

Praktische informatie

 

Maandag 25 januari 2021

Doelgroep: zorgprofessionals niveau 2-3-4-5-6

Tijd;  14.00 tot maximaal 16.00 uur

Kosten:  tot 1 november 2020: 24 euro   Vanaf 1 november 2020: 29 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan het seminar een inlogcode en uitleg

Accreditatie V&VN:  2 punten:  U ontvangt via e-mail een bewijs van deelname.

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 25 januari 2021 Tijd:14.00-15.30 uur Locatie:online Zoom Kosten:vanaf 24 euro Niveau:2-3-4-5
Aanmelden

Review