INSCHRIJVING GESLOTEN / Online scholing Psychiatrische functiestoornissen bij ouderen – niveau 4/5/6

Stemmings- en geheugenproblemen en het hebben van lichamelijke functiebeperkingen blijken significante voorspellers te zijn voor een afnemende zelfstandig en toenemende frailty bij mensen van 85 jaar en ouder. Uiteindelijk is het samenspel van meerdere functiestoornissen en ziektebeelden binnen het psychisch, somatisch, functioneel en sociaal domein bepalend voor de mate van deze frailty.

Het in beeld brengen van psychiatrische functiestoornissen en de behandeling wordt gezien als een belangrijke preventieve interventie om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De keuzes die gemaakt moeten worden bij het inzetten van diagnostiek en behandeling zijn door de verwevenheid van problemen vaak zo divers en complex dat diepgaande kennis van psychiatrische ziektebeelden noodzakelijk is.

In deze online scholing wordt ingegaan op de verschillende factoren die meespelen bij het ontstaan van frailty, functiestoornissen en de samenhang met psychiatrische ziekbeelden. Problemen met betrekking tot de stemming, angst, persoonlijkheid, het geheugen en psychotische ontregeling komen aan bod. Aan de hand van voorbeelden uit literatuur en praktijk wordt ingegaan op de evidenced based keuzes die gemaakt kunnen worden als het gaat over diagnostiek en behandeling.  Met gebruik van medische en verpleegkundige classificatie systemen en door middel van casuïstiek worden interventies, strategieën in de benadering en behandeldoelen in kaart gebracht en besproken.

Inhoud

 • Inleiding
 • De ouder wordende mens
 • Frailty en functiestoornissen
 • Neurocitisme
 • Dysthyme stoornissen en depressie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Cognitieve stoornissen en dementie
 • Psychotische ontregeling
 • Medische en verpleegkundige classificatie
 • Interventies en outcomes
 • Casuïstiek

Aan deze online-scholing kan worden deelgenomen door zorgverleners vanaf niveau 4.

Accreditatie V&VN:  2 punten

Docent

Marcel Reinhoudt is Verpleegkundig Specialist AGZ en GGZ. In 2018 heeft hij daarbij ook de opleiding Methode Familiezorg gevolgd om nog beter de rol van de professional in contact met de cliënt en zijn steunsysteem vorm te geven. Met deskundigheid, humor en veel voorbeelden uit de praktijk weet hij deelnemers te boeien en wordt hij zeer gewaardeerd door zorgverleners die aan één van zijn scholingen heeft deelgenomen. Marcel zal in 2021 verschillende vormen van dementie gaan behandelen en psychiatrische functiestoornissen bij ouderen.

Praktische informatie

Maandag 12 april

Doelgroep: Professionele zorgverleners 4-5-6

Tijd;  14.00 tot maximaal 16.00 uur.

U ontvangt na deelname de presentatie via uw e-mail.

Kosten:  tot 15 december 2020: 29 euro   Vanaf 15 december 2020: 33 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur. Na deelname ontvangt u een bewijs van deelname via uw e-mail.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de online-scholing een inlogcode en uitleg

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

Accreditatie V&VN:  2 punten

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 12 april 2021 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:vanaf 29 euro Niveau:4-5-6
Aanmelden

Review