Online scholing Sensorische informatievoorziening bij dementie en probleemgedrag

Wij bieden een aantal onderwerpen in de reeks ‘Geriatrische zorgverlening’ aan waaraan u kunt deelnemen. We hebben daarin de volgende onderwerp:

  • Dementie, depressie en delier – 24 januari 2023
  • Medicijngebruik in de ouderenzorg – 7 maart 2023
  • Waarnemingsstoornissen en Misidentificatie bij dementie en probleemgedrag – 19 april 2023
  • Sensorische informatievoorziening bij dementie en probleemgedrag – 23 mei 2023

U kunt voor ieder onderwerp apart inschrijven maar wij adviseren om ze allemaal te volgen.


Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen zintuigen en doelgericht bewegen; of te wel tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang de zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de ergens de aandacht bij te houden.

Maar hoe werkt dit wanneer men ouder wordt?

We weten dat een aantal zintuigen in kwaliteit achteruitgaan. Zicht en gehoor gaat achteruit en alles gaat trager. Ook het doelgericht bewegen wordt daardoor anders. Wanneer sprake is van dementie, is de prikkelverwerking weer anders, valt de remming vanuit de cognitie (deels)weg en kan er sprake zijn van ongeremd gedrag. Ook zie je vaak dat mensen dan juist gaan overstemmen wanneer bepaalde prikkels te veel worden. Bijvoorbeeld roepgedrag komt voor om andere geluiden buiten te sluiten, geluiden die de mensen niet meer aankunnen of kunnen plaatsen.

Voorbeeld

Mevrouw de Leeuw is dementerend en woont nog thuis. ‘Ze is veel in de weer’, volgens haar echtgenoot. Als voorbeeld geeft hij aan dat ze voortdurend de dingen die op tafel staan aanraakt en ze een hele dag hem roept. Ook schuift ze veel heen en weer in haar stoel en met haar voeten. De ADL verloopt nog wel eens moeizaam; soms slaat of knijpt mevrouw de zorgverlener. Sowieso pakte ze vaak zorgverleners vast; ze vinden dat mevrouw tijdens het zorgmoment veel aandacht vraagt.

Inhoud online-scholing

In deze scholing gaan we in op wat er wordt verstaan onder Sensorische Informatieverwerking, wat dit kan betekenen in de ouderenzorg, zeker in de zorg voor mensen met dementie. Hoe kom je tot een juiste analyse en op welke manier kan er verandering komen in het probleemgedrag.

Er is ruim aandacht voor de invloed van sensomotorische informatieverwerking op specifieke problemen zoals het vele roepen, het veel rond willen lopen (de dolers) afkeer van bewegen en slaapproblemen. Op welke manier de Sensorische Informatieverwerking kan worden beïnvloed tijdens het dagelijks functioneren en de invloed van de omgeving op de Sensorische Informatieverwerking.

En verder:

  • De normale ontwikkeling van de Sensorische Informatieverwerking
  • De abnormale ontwikkeling van de Sensorische Informatieverwerking. De over- en ondergevoeligheid van het zintuigsysteem en de gevolgen hiervan op de motoriek, het functioneren en de belevingswereld van de oudere.
  • Onderzoek naar stoornissen in de Sensorische Informatieverwerking. Het aanleren en interpreteren van een motorische observatie om problemen in de sensorische informatieverwerking op te sporen.
Docent

Marcel Reinhoudt is Verpleegkundig Specialist AGZ en GGZ. In 2018 heeft hij daarbij ook de opleiding Methode Familiezorg gevolgd om nog beter de rol van de professional in contact met de cliënt en zijn steunsysteem vorm te geven. Met deskundigheid, humor en veel voorbeelden uit de praktijk weet hij deelnemers te boeien en wordt hij zeer gewaardeerd door zorgverleners die aan één van zijn scholingen heeft deelgenomen.

Praktische informatie

Datum:  Maandag 15 mei 2023

Tijd;  14.00-16.00 uur

Doelgroep: Zorgprofessionals 3, 4, 5, 6

U ontvangt na deelname de presentatie en een bewijs van deelname via uw e-mail.

Kosten:  tot 15 december 2022: 37 euro   Vanaf 15 december 2022: 43 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de scholing een inlogcode en uitleg

Accreditatiepunten V&VN: 2

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour of recht op deelname aan een andere scholing.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 15 mei 2023 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:43 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review