Online scholing Waarnemingsstoornissen en Misidentificatie bij Dementie

Wij bieden een aantal onderwerpen in de reeks ‘Geriatrische zorgverlening’ aan waaraan u kunt deelnemen. We hebben daarin de volgende onderwerp:

  • Dementie, depressie en delier – 24 januari 2023
  • Medicijngebruik in de ouderenzorg – 7 maart 2023
  • Waarnemingsstoornissen en Misidentificatie bij dementie en probleemgedrag – 19 april 2023
  • Sensorische informatievoorziening bij dementie en probleemgedrag – 23 mei 2023

U kunt voor ieder onderwerp apart inschrijven maar wij adviseren om ze allemaal te volgen.


Door dementie raken de denkprocessen verstoord. Dit uit zich vaak in geheugenstoornissen. Bij een deel van de mensen met dementie kunnen er ook hallucinaties (dingen zien die er eigenlijk niet zijn) en wanen (overtuigingen hebben die niet stroken met de werkelijkheid) optreden. Een bijzondere groep wanen wordt samen het misidentificatiesyndroom genoemd.

Naarmate de dementie vordert, neemt de kans op wanen en hallucinaties toe. Men maakt dingen mee (in hun belevingswereld) waar een ander buiten staat en moeilijk te vatten voor omstanders. Moeten die ‘fantasieën’ bestreden worden, gaan we er in mee of moeten we ze in “onze werkelijkheid” dwingen? Wat wel duidelijk is dat wanen in het algemeen en specifiek het misidentificatiesyndroom moeilijk zijn om mee om te gaan.

Waar gaan we het in deze online scholing over hebben?

  • Verschil tussen wanen en hallucinaties
  • Zintuiglijke problemen en hallucinaties
  • Relatie met verschillende vormen van dementie
  • Omgaan met waanbeelden en hallucinaties
  • Verschillende vormen van Misidentificatie bij dementie
  • Omgaan met het misidentificatiesyndroom
Docent

Marcel Reinhoudt is Verpleegkundig Specialist AGZ en GGZ. In 2018 heeft hij daarbij ook de opleiding Methode Familiezorg gevolgd om nog beter de rol van de professional in contact met de cliënt en zijn steunsysteem vorm te geven. Met deskundigheid, humor en veel voorbeelden uit de praktijk weet hij deelnemers te boeien en wordt hij zeer gewaardeerd door zorgverleners die aan één van zijn scholingen heeft deelgenomen.

Praktische informatie

Datum:  Woensdag 19 april 2023

Tijd;  14.00-16.00 uur

Doelgroep: Zorgprofessionals 3, 4, 5, 6

U ontvangt na deelname de presentatie en een bewijs van deelname via uw e-mail.

Kosten:  tot 15 november 2022: 37 euro   Vanaf 15 november 2022: 43 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de scholing een inlogcode en uitleg

Accreditatiepunten V&VN: 2

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour of recht op deelname aan een andere scholing.

Aanmelden

Informatie

Datum: woensdag 19 april 2023 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:43 euro Niveau:3-4-5-6
Aanmelden

Review