Online scholing Ziekte van Parkinson

Iedereen komt deze groep patiënten tegen, mensen met de ziekte van Parkinson, een complexe hersenziekte. Naast motorische klachten als tremor, stijfheid en traagheid is er ook sprake van niet-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te maken met een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Wat is het beloop van deze aandoening, met name als deze complexer wordt? Welke problemen doen zich voor in de gevorderde fase van deze ziekte en welke specifieke zorg kan worden gegeven in de palliatieve fase.

Accreditatie V&VN;  2 punten; Zorgprofessionals, Praktijkverpleegkundige en Wijkverpleegkundige

Inhoud

Korte uitleg over het ziektebeeld Ziekte van Parkinson

 • Oorzaken
 • Motorische en niet motorische symptomen
 • Ziektestadia
 • Behandelingsmogelijkheden waaronder DBS
 • on-off fenomeen
 • Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan tgv van ZvP

Gevorderde fase en de rol van de zorgverlener

 • Cognitieve problemen en dementie
 • Balansproblemen, vallen en freezing
 • Illusionaire vervalsing, hallucinaties en wanen
 • Delier
 • Apathie

De ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Welke specifieke zorg heeft deze patiënt nodig in deze fase

 • De noodzaak van advance care planning
 • Wat te doen als iemand door hyperrigiditeit de Parkinsonmedicatie niet meer kan slikken
 • Welke antipsychotica zijn geschikt in geval van een delier in de terminale fase.
 • Hoe om te gaan met allerlei andere problemen die kunnen voorkomen zoals slaapstoornissen, mictieproblemen, obstipatie, verslikken, psychoses, cognitieve achteruitgang
Docent

 

Deze interessante scholing wordt gegeven door Maarten Kimmel, Verpleegkundig Specialist bij het Amphia Ziekenhuis in Breda. Maarten geeft met passie en deskundigheid scholingen en heeft al meerdere keren voor GroeneLijn scholingen verzorgd.

Praktische informatie

Donderdag 24 november 2022

Doelgroep: zorgprofessionals niveau 3-4-5-6

U ontvangt na deelname de presentatie en een bewijs van deelname via uw e-mail.

Tijd;  14.00 tot ongeveer 16.00 uur

Kosten:  tot 15 juli 2020: 34 euro   Vanaf 15 juli 2020: 39 euro. Betaling vindt alleen plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst een inlogcode en uitleg

Accreditatiepunten V&VN: 2

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour of recht op deelname aan een andere scholing.

Aanmelden

Informatie

Datum: donderdag 24 november 2022 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Zoom Kosten:vanaf 34 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review