Online scholing Ziekte van Parkinson

Iedereen komt deze groep patiënten tegen, mensen met de ziekte van Parkinson, een complexe hersenziekte. Naast motorische klachten als tremor, stijfheid en traagheid is er ook sprake van niet-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te maken met een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Wat is het beloop van deze aandoening, met name als deze complexer wordt? Welke problemen doen zich voor in de gevorderde fase van deze ziekte en welke specifieke zorg kan worden gegeven in de palliatieve fase.

Accreditatie V&VN;  2 punten; Zorgprofessionals, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkundige en Wijkverpleegkundige

Houd dus dinsdag 6 oktober van 14.00-15.30 uur vrij en schrijf je in voor deze scholing

Inhoud

Korte uitleg over het ziektebeeld Ziekte van Parkinson

 • Oorzaken
 • Motorische en niet motorische symptomen
 • Ziektestadia
 • Behandelingsmogelijkheden waaronder DBS
 • on-off fenomeen
 • Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan tgv van ZvP

Gevorderde fase en de rol van de zorgverlener

 • Cognitieve problemen en dementie
 • Balansproblemen, vallen en freezing
 • Illusionaire vervalsing, hallucinaties en wanen
 • Delier
 • Apathie

De ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Welke specifieke zorg heeft deze patiënt nodig in deze fase

 • De noodzaak van advance care planning
 • Wat te doen als iemand door hyperrigiditeit de Parkinsonmedicatie niet meer kan slikken
 • Welke antipsychotica zijn geschikt in geval van een delier in de terminale fase.
 • Hoe om te gaan met allerlei andere problemen die kunnen voorkomen zoals slaapstoornissen, mictieproblemen, obstipatie, verslikken, psychoses, cognitieve achteruitgang
Docent

Deze interessante scholing wordt gegeven door Sharon Stoker- van Dijk, verpleegkundig specialist neurologische bewegingsstoornissen, Msc, werkzaam in het Amsterdam UMC.

Praktische informatie

Dinsdag 6 oktober 2020

Tijd;  14.00-15.30 uur

Kosten:  tot 15 augustus 2020: 24 euro   Vanaf 15 augustus 2020: 29 euro

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan het seminar een inlogcode en uitleg

Accreditatie V&VN:  2 punten: Zorgprofessionals, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkundige en Wijkverpleegkundige

Indien u door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: dinsdag 6 oktober 2020 Tijd:14.00-15.30 uur Locatie:Zoom Kosten:vanaf 24 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review