Online Theorie + Intervisiebijeenkomst casuïstiek Wet Zorg en Dwang / Inschrijving gesloten

Sinds januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wetgeving geldt voor intramuraal, maar ook voor extramuraal. Ook thuis mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Maar wat is onvrijwillige zorg en welke stappen moeten er worden genomen om deze te mogen toepassen?

Intervisie is een collegiale ondersteuning van elkaar op de werkplek. In een groep, bijvoorbeeld zorgprofessionals, worden allerlei werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek besproken. Bij intervisie geeft men elkaar advies, zoekt men naar oplossingen en komt men met elkaar tot een groter inzicht in problemen die zich voordoen in het werk (Hendriksen, 2009).

Hoe werkt het?

Tijdens deze bijeenkomst mogen de deelnemers zelf een probleem, dilemma of gebeurtenis inbrengen, die te relateren is aan de Wet Zorg en Dwang. Een probleem of dilemma dat je wilt bespreken met collega zorgprofessionals.

In een kleine groep wordt met elkaar, aan de hand van de incidentmethode en onder supervisie van Lisanne Huiberts, de casuïstiek besproken, geeft men elkaar advies, bedenken we mogelijke oplossingen en komen zo tot breder inzicht in de problematiek.

We gebruiken hiervoor de Incidentmethode. Deze is eenvoudig van opzet, heeft een structuur waar flexibel mee omgegaan kan worden en sluit gemakkelijk aan bij het groepsproces. De methode kan in een beperkte tijd plaatsvinden en biedt voldoende openheid en veiligheid om de vraag en/of het probleem in te kunnen brengen.

Aantal deelnemers per sessie: 8-10

Duur sessie: 2 uur

Doelen:

De deelnemer kan aan het einde van de training:

  1. Uitleggen wat de Wet Zorg en Dwang inhoudt
  2. Met een praktijkvoorbeeld aan de hand van intervisie de benodigde stappen voor toepassen van de WZD in de praktijk, toepassen

Deze intervisie is bedoeld voor Verzorgende/Verpleegkundige (niv. 3-4-5-6) en is geaccrediteerd bij V&VN 2 punten

Docent

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs afgerond. Lisanne geeft al een aantal jaren scholingen voor GroeneLijn en krijgt daarvoor een hoge waardering van de deelnemers.

Praktische informatie

 

Datum:  Dinsdag 13 september 2022

Tijd;  19.00-21.00 uur

Doelgroep: Zorgprofessionals

U ontvangt na deelname de presentatie en een bewijs van deelname via uw e-mail.

Kosten:  tot 1 juni 2022: 75 euro   Vanaf 1 juni 2022: 84 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst een inlogcode en uitleg

Accreditatiepunten V&VN: 2

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour of recht op deelname aan een andere scholing.

Aanmelden

Informatie

Datum: dinsdag 13 september 2022 Tijd:19.00-21.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:vanaf 75 euro Niveau:3-4-5-6
Aanmelden

Review