Training Ouderenmishandeling: ‘van onbespreekbaar naar bespreekbaar’

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als de zorg intensiever wordt en veel vraagt van de naasten van de cliënt. Hoe langer deze zorg duurt hoe moeilijker het wordt om dit fysiek, mentaal en met respect vol te houden. Een burn-out, onmacht en/of frustratie kunnen het gevolg zijn en zich uiten in de omgang en begeleiding van de cliënt.  Eén van de uitingen kan een vorm van mishandeling zijn, ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. Vaak blijft dit onbesproken door zorgprofessionals vanuit loyaliteit en compassie met de mantelzorgers, en blijft de situatie van onveiligheid voortbestaan.

Ook zorgverleners, intra- en extramuraal, kunnen door overbelasting en het probleemgedrag van de client grenzen overschrijden.

In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de overbelaste mantelzorger en ouderenmishandeling te onderkennen en te bespreken. Deze training is opgebouwd uit de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

 

Inhoud scholing
 • Omgaan met de overbelaste mantelzorger
 • Overbelaste mantelzorger en ouderenmishandeling
 • Verschillende vormen van ouderenmishandeling
 • Signaleren ouderenmishandeling
 • Risicovolle en onveilige situaties inschatten vanuit verschillende waarden- en normenkaders
 • Gespreksvoering met cliënt bij signalen van onveiligheid
 • Gespreksvoering met mantelzorger bij signalen van onveiligheid
 • Gespreksvoering met een collega bij signalen van onveiligheid

Met behulp van (eigen) casuïstiek wordt in het signaleren en bespreekbaar maken met een acteur geoefend.

Docent

Deze training wordt uitgevoerd door een trainer die is aangesloten bij de groep Trainers Huiselijk Geweld en heeft jarenlang ervaring in het geven van trainingen in en begeleiden bij verschillende vormen van huiselijk geweld.

Praktische informatie

Aantal deelnemers:
10-15

Locatie:
Deze training kan op locatie van de aanvrager worden aangeboden. Locatie kan ook worden geregeld door GroeneLijn

Kostenop aanvraag  info@groenelijn.com  t. 06-13836019

Voordelen:
 • Op maat gemaakt voor uw organisatie
 • In één keer zijn uw medewerkers op hetzelfde kennisniveau
 • Geen reistijd voor de deelnemers
 • Goedkoper alternatief dan iedere zorgprofessional apart trainen
 • In overleg een goed vervolg traject kunnen inzetten
Accreditatie + afmeldprocedure

Afmeldprocedure

Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot zes weken voor de scholing 25% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding drie weken voor de scholingsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierop maken wij geen uitzonderingen. In overleg kan tot drie weken voor de scholingsdatum een nieuwe datum worden afgesproken.

Accreditatie

5 pnt. V&VN.  Na deelname ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat. Daar waar deze ook wordt gegeven aan andere disciplines is het mogelijk accreditatie aan te vragen bij het betreffende  kwaliteitsregisters. Kosten aanvraag en toevoeging accreditatie zijn 250 euro.

 

Doelgroep

zorgprofessionals, social workers, ouderenwerkers, wijkteams, wmo-consulenten, (para) medici en een ieder die vanuit zijn werkzaamheden werkt met ouderen

Aanmelden

Informatie

Datum:In overleg Locatie:In overleg Kosten:zie specificatie Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review

De afwisseling tussen actief en luisteren was prettig. Bevestiging van kennis gehad en nieuwe punten gehoord/geleerd. We gaan het in de praktijk weer toepassen! Bedankt!

 

Prettige sfeer en veilige omgeving waarin de training is gegeven. Compliment