PICC: Centrale Catheter via de arm / VOL

Deze scholing is vol. Nieuwe datum voor deze scholing is 12 mei 2020. Klik hier om in te schrijven

Het gemiddeld cijfer gegeven door deelnemers:  8.6

Centrale catheters zijn belangrijk bij het toedienen van intraveneuze medicatie zoals antibiotica en cytostatica. Sinds een aantal jaren wordt bij patiënten steeds vaker een Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC) toegepast en vervangt daarmee de Port a Cath (PAC) en de subclavia- of jugulariscatheter. Elke intraveneuze toegang heeft zijn eigen aandachtspunten en complicaties. Deze scholingsmiddag gaat over de verschillende intraveneuze toegangswegen, complicaties en aandachtspunten. De nadruk ligt op de PICC. Naast uitleg en instructie over het verzorgen en flushen (volgens Vilans protocol) worden deze onderdelen ook praktisch geoefend. De scholing wordt afgesloten met een meerkeuzetoets.

Inhoud scholing
  • Theorie perifeer infuus, CVK, PICC en PAC
  • Verzorgen en flushen PICC
  • Practicum verzorgen en flushen PICC
  • Meerkeuzetoets
Docent

Lisanne Huiberts is gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van palliatieve zorg en thuiszorgtechnologie. Daarnaast is zij docent en behandelt theorie aan de hand van haar ruime praktijkervaring.

Praktische informatie

Aantal deelnemers: 12

Datum: Dinsdag 3 december 2019

Plaats: Amsterdam

Tijd: 13.00-17.00 uur

Locatie:
Corendon Vitality Hotel Aletta Jacobslaan 7 Amsterdam

Kosten:

  • Inschrijving voor 1 augustus 2019:       142 euro
  • Inschrijving vanaf 1 augustus 2019:     155 euro

Dit is inclusief koffie/thee en oefenmaterialen/leermiddelen. GroeneLijn is een door het CRKBO erkend scholingsinstituut en is voor alle scholingen BTW vrijgesteld.

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de scholing.

Afmeldprocedure

Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum 25 euro annuleringskosten. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Hij/zij moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Accreditatie

4 punten V&VN kwaliteitsregister zorgprofessionals

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het niet mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Doelgroep

Verpleegkundige niveau 4-5

 

Aanmelden

Informatie

Datum: dinsdag 3 december 2019 Tijd:13.00 - 17.00 uur Locatie:Corendon Vitality Hotel Kosten:vanaf €142 Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review