Scholing ‘….Is het een psychose?’

De signalen van een psychose zijn niet altijd even duidelijk; vaak staan angst- en stemmingsklachten of het verlies van interesse in sociale contacten op de voorgrond. In ieder geval denkt de cliënt dingen die anderen niet denken of hij hoort dingen die er niet zijn. De cliënt waant zich in een andere realiteit dan zijn omgeving. Tijdens deze scholing gaan we in op wat normaal/niet normaal is. Wat is een psychose en hoe herken je dit? Hoe moet je omgaan met iemand die een psychose heeft, in mee gaan of tegenspreken? Wanneer loopt de cliënt of een ander gevaar?

Met behulp van filmpjes met daaraan gekoppelde opdrachten en casusbespreking beloven wij u een interessante en leerzame dag.

Inhoud scholing
  • Wat is normaal/niet normaal?
  • Wat is een psychose? (achterdocht, wanen, hallucinaties, cognitieve problemen, positieve en negatieve symptomen, excentriek gedrag)
  • Kwetsbaarheid: genetische aspecten, life-events, middelengebruik
  • Herkennen van psychose
  • Omgaan met psychose: vertrouwen en luisteren, vroegsignalering & crisiskaart, expressed emotions (EE), valkuilen, do’s en don’ts
Docent

Gerrit de Niet is al lange tijd werkzaam als professional in de GGZ. In 2004 heeft hij zijn studie gezondheidswetenschap afgerond, afstudeerrichting verplegingswetenschap, aan de rijksuniversiteit Utrecht. Hij is werkzaam als opleider Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht. Gerrit verzorgt regelmatig bijdragen aan vakinhoudelijke literatuur, workshops, congressen en referaten.

Praktische informatie

Aantal deelnemers: maximaal 22

Datum: Dinsdag 19 november 2019

Plaats: Amsterdam

Tijd: 10.00-16.00 uur

Locatie: Corendon Vitality Hotel Aletta Jacobslaan 7 Amsterdam

Kosten:

  • Inschrijving voor 1 augustus 2019: 215 euro
  • Inschrijving vanaf 1 augustus 2019: 235 euro

Dit is inclusief koffie/thee, lunch, leermiddelen en digitale presentatie. GroeneLijn is een door het CRKBO erkend scholingsinstituut en is voor alle scholingen BTW vrijgesteld.

Accreditatie + afmeldprocedure

Accreditatie:  6 punten V&VN

Onze cursussen zijn geaccrediteerd voor V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Afmeldprocedure
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum 25 euro annuleringskosten in rekening worden gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Doelgroep

Verpleegkundigen, verzorgenden en iedereen die werkzaam is in zorg en welzijn!

Aanmelden

Informatie

Datum: dinsdag 19 november 2019 Tijd:10.00-16.00 Locatie:Corendon Vitality Hotel Kosten:Vanaf 215 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review