Online-scholing Neuro-Oncologische Aandoening / GESLOTEN VOOR INSCHRIJVING

Op maandag 2 november 2020 bieden we de online-scholing Neuro-Oncologische aandoeningen aan.  Een scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden die in hun werk te maken hebben met de zorg en begeleiding van patiënten met hersentumoren en -metastasen.

Het hebben van een hersentumor en de gevolgen ervan zijn vaak heel ingrijpend voor patiënt en naasten. Van minder goed denken en begrijpen kan ook het gedrag en de stemmingen veranderen. Er kunnen uitvalsverschijnselen, epileptische aanvallen of permanente verlamming ontstaan. Dit brengt verschillende zorgproblemen met zich mee.

Wanneer bij een patiënt met een hersentumor geen ziektegerichte behandeling meer mogelijk is, treedt de fase van symptomatische behandeling in. Het te verwachten beloop in de laatste levensfase wordt besproken. Welke klachten kunnen er ontstaan en wat zijn de mogelijkheden om deze te verminderen.

Accreditatie V&VN; 2 punten. Deskundigheidsgebieden: Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen, Praktijkverpleegkundigen, Palliatieve Zorg, Oncologie

Inhoud

Primaire hersentumoren en hersenmetastasen;

 • Over anatomie, symptomen, klachten, diagnosestelling en behandelingsmogelijkheden.

Wat zien we aan de patiënt met een hersentumor?

 • Hebben we het over NAH en wat betekent dit voor patiënt en naasten?
 • Welke klachten geeft verhoogde intracraniële druk, welke inklemmingsverschijnselen zijn er en wanneer is er kans op focale prikkelingsverschijnselen?
 • Welke stoornissen in het cognitief functioneren en gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen komen veel voor bij patiënten met hersentumoren/metastasen

Zorgverlening aan de hand van casuïstiek

 • Verpleegkundige zorg, revalidatie, partnerbegeleiding en palliatieve zorg.
 • Wat is het beleid bij symptomatische behandeling bij hersenmetastasen?
 • Welke medicijnen kunnen worden gegeven?

 

De deelnemer kan na het volgen van deze online-scholing:

 • Anatomie, symptomen, klachten, diagnosestelling en behandelingsmogelijkheden bij primaire hersentumoren en hersenmetastasen weergeven.
 • Inzicht verwerven in de complexiteit van veranderingen door NAH bij patiënt en de invloed hiervan op het leven van patiënt en naasten
 • Zorgverlening aanpassen als het gaat om revalidatie, begeleiding van partner en patiënt in deze levens veranderende aandoening.
 • Specifieke zorg toepassen in de palliatieve fase van een patiënt met een hersentumor dan wel hersenmetastasen.
Docent

William Westerweele, Verpleegkundig specialist Epilepsie en Neuro-Oncologie

Praktische informatie

Maandag 2 november

Doelgroep: Professionele zorgverleners 3-4-5-6

Tijd;  14.00 tot maximaal 16.00 uur.

U ontvangt na deelname de presentatie via uw e-mail.

Kosten:  tot 1 september 2020: 24 euro   Vanaf 1 september 2020: 29 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan het seminar een inlogcode en uitleg

Accreditatie V&VN; 2 punten Deskundigheidsgebieden: Verpleegkundigen, Verzorgenden, Wijkverpleegkundigen, Praktijkverpleegkundigen, Palliatieve Zorg, Oncologie.  U ontvangt na deelname de presentatie en via e-mail een bewijs van deelname.

U heeft de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 2 november 2020 Tijd:14.00-15.30 uur Locatie:Zoom Kosten:vanaf 24 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review