Scholing Neuro-Oncologische Aandoening

Op donderdag 10 september 2020 bieden we de scholing Neuro-Oncologische aandoeningen aan.  Een scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden die in hun werk te maken hebben met de zorg en begeleiding van patiënten met hersentumoren en -metastasen.

Het hebben van een hersentumor en de gevolgen ervan zijn vaak heel ingrijpend voor patiënt en naasten. Van minder goed denken en begrijpen kan ook het gedrag en de stemmingen veranderen. Er kunnen uitvalsverschijnselen, epileptische aanvallen of permanente verlamming ontstaan. Dit brengt verschillende zorgproblemen met zich mee.

Wanneer bij een patiënt met een hersentumor geen ziektegerichte behandeling meer mogelijk is, treedt de fase van symptomatische behandeling in. Het te verwachten beloop in de laatste levensfase wordt besproken. Welke klachten kunnen er ontstaan en wat zijn de mogelijkheden om deze te verminderen.

Inhoud scholing

1. Wat zien we aan de patiënt met een hersentumor?
Over anatomie, symptomen, klachten, diagnosestelling en behandelingsmogelijkheden

2. Primaire hersentumoren en hersenmetastasen
Over NAH en wat betekent dit voor patiënt en naasten

3. Zorgverlening aan de hand van casuïstiek
Verpleegkundige zorg, revalidatie, partnerbegeleiding en palliatieve zorg

Docent

William Westerweele, Verpleegkundig specialist Epilepsie en Neuro-Oncologie

Praktische informatie

Accreditatie:  3 punten V&VN, u ontvangt na deelname een digitaal certificaat


Datum:   Donderdag 10 september 2020        Tijd:  13.00-16.00 uur


Locatie: Hotel van der Valk Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8  Gilze


Kosten: Aanmelding voor 1 juni 2020: 88 euro, vanaf 1 juni 2020: 94 euro. Dit is incl. koffie/thee en digitale hand-out. U ontvangt 10% korting als u zich met 5 of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich op gelijktijdig aanmelden met één factuuradres. GroeneLijn is voor scholingen vrijgesteld van BTW.

Accreditatie + afmeldprocedure

Accreditatie:  3 punten V&VN

Onze cursussen zijn geaccrediteerd voor V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Afmeldprocedure
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum 20 euro annuleringskosten excl. 21% BTW in rekening worden gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn. Uw afmelding voor deze scholing geeft geen recht op deelname aan een andere scholing.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Doelgroep

Verpleegkundigen (i.o) 4-5-6

Verzorgenden (i.o) 3

Ook andere professionals die bij deze zorg betrokken zijn en geïnteresseerd in dit onderwerp kunnen inschrijven. Wij wijzen u er wel op dat het merendeel van de deelnemers verpleegkundigen en verzorgenden zijn.

Aanmelden

Informatie

Datum: donderdag 10 september 2020 Tijd:13.00-16.00 uur Locatie:van der valk Hotel Gilze-Tilburg Kosten:vanaf 88 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review