Scholing Omgaan met patiënten met epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen en is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Aanvallen ontstaan door een tijdelijke verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Er zijn verschillende soorten aanvallen die duidelijk zijn waar te nemen maar er zijn ook vormen van aanvallen die kennis vragen om ze te kunnen observeren. Ondanks ontwikkelingen in beschikbare medicijnen en operaties voor de behandeling van epilepsie blijft ongeveer 30 procent van de patiënten aanvallen houden.

Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen maar bij kinderen, ouderen en mensen met een hersenbeschadiging komt het vaker voor. Voor patiënten met onbehandelbare epilepsie is ondersteuning in het omgaan met aanvallen belangrijk om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Een aspect van epilepsie dat bepalend is voor de ziekte-ervaring, is de onvoorspelbaarheid van het optreden van een aanval. Als een aanval zich voordoet in een omgeving waar de patiënt alleen is, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden zoals: vallen, verwondingen door aanvalsbewegingen, verwardheid na een aanval of een status epilepticus.

Accreditatie V&VN zorgprofessionals: 3 punten. U ontvangt na deelname een digitaal certificaat.

Inhoud scholing

Inhoud

 • Oorzaken, diagnosestelling en ziekteverloop
 • Behandelingsmogelijkheden en recente ontwikkelingen
 • Herkennen en classificeren van aanvallen
 • Belang van goede aanvalsbeschrijving met oefening
 • Epilepsie en neuropsychiatrische bijwerkingen
 • Zorgaspecten
 • Samenwerking 1e en 2e lijn om tot een optimale zorgverlening te komen voor deze cliënten
Docent

William Westerweele  is Verpleegkundig specialist Epilepsie en Neuro-Oncologie

Praktische informatie

Datum:              Woensdag 30 oktober 2019

Tijd:                    13.00-16.00 uur

Locatie:           van der Valk Hotel Gilze-Tilburg,  Klein Zwitserland 8.  5126 TA  Gilze  (aan de A58)

Kosten:             Aanmelding voor 1 juli 2019: 79 euro, vanaf 1 juli 2019: 86 euro. Dit is incl. koffie/thee en digitale hand-out. U ontvangt 10% korting indien u zich met 5 of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden met één factuuradres.

GroeneLijn is vrijgesteld van BTW

Accreditatie + afmeldprocedure

Accreditatie:  3 punten V&VN

Onze cursussen zijn geaccrediteerd voor V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Afmeldprocedure
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum 15 euro annuleringskosten in rekening worden gebracht. Vanaf 3 weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Doelgroep
 • Verzorgenden
 • Verzorgenden IG
 • Verpleegkundigen
 • Wijkverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen in de wijk
Aanmelden

Informatie

Datum: woensdag 30 oktober 2019 Tijd:13.00 - 16.00 uur Locatie:van der Valk Hotel Gilze-Tilburg Kosten:vanaf 79 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review