Training ‘Professioneel omgaan met lastig en agressief gedrag’ I 12 juni 2019 I Heinkenszand

De professional in de zorg krijgt in toenemende mate te maken met lastig en ook agressief gedrag. Vaak denken we dan aan fysieke agressie en geweld maar er is meer grensoverschrijdend gedrag zoals manipulatie, seksuele intimidatie of denigrerende opmerkingen. Het zorgt voor ongemakkelijke situaties en stress en kan de relatie met de cliënt behoorlijk negatief beïnvloeden.

Inhoud scholing

Ochtendprogramma

Theorie en inzicht krijgen in:

 • Wat is lastig en agressief gedrag
 • Van geïrriteerd naar agressief gedrag
 • Agressiedimensies
 • Bespreking van diverse communicatie- en gesprekstechnieken in relatie tot agressie zoals:
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Inhoud- en betrekkingsniveau
  • SCACA model ( model ter voorkoming van escalatie)

Tevens komt aan bod:

 • Hoe kun je een lastig gesprek voor bereiden
 • Zelfcontrole door gedachten aan te sturen
 • Voorkomen van geweld
 • Model professioneel handelen

Middagprogramma

Oefenen

Het oefenen gebeurt aan de hand van aangereikte situaties en de door deelnemers ingebrachte situaties. Met behulp van een acteur wordt het omgaan met verschillende situaties voorgedaan en geoefend. Dit alles op een gemoedelijke, open wijze.

Docent

Docent: Astrid de Buck, zelf werkzaam in de zorg, is een ervaren trainer in o.a. dit onderwerp maar ook STAR methodiek, onderhandelen en  andere communicatie trainingen.

Praktische informatie

Doelgroep: Elke professional in bijvoorbeeld thuiszorg, forensische zorg, verpleeghuiszorg of eigen praktijk die te maken heeft of kan hebben met dit gedrag.

Plaats: Heinkenszand  Datum: woensdag 12 juni 2019  Tijd: 10.00-16.00 uur

Locatie:  Congrescentrum de Stenge, Stengeplein 1  te Heinkenszand

Kosten: Bij aanmelding voor 1 februari 2019 195 euro, vanaf 1 februari 2019 215 euro. Dit is inclusief koffie/thee/lunch en leermiddelen. U ontvangt 10% korting indien u zich met 3 of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich gelijktijdig aanmelden met één factuuradres. GroeneLijn is een door het CRKBO erkend scholingsinstituut en is voor alle scholingen BTW vrijgesteld.

Maximaal aantal deelnemers: 22

Accreditatie + afmeldprocedure

Indien een scholing wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, hoort u dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de scholing.

Accreditatie

5 punten V&VN zorgprofessionals

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters, tenzij anders aangegeven. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief kleine groep professionals, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd.

Afmeldprocedure

U kunt tot 14 dagen na uw aanmelding kosteloos annuleren tenzij deze aanmelding drie weken voorafgaand aan de scholing is. Bij afmelding tot drie weken voor de scholingsdatum wordt 25 euro annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor de scholingsdatum wordt bij afmelding of niet deelnemen aan de scholing, het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en minimaal drie dagen voor de datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn.

GroeneLijn behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Doelgroep

Elke professional in bijvoorbeeld thuiszorg, forensische zorg, verpleeghuiszorg of eigen praktijk die te maken heeft of kan hebben met dit gedrag.

Aanmelden

Informatie

Datum: woensdag 12 juni 2019 Tijd:10.00-16.00 uur Locatie:Congrescentrum ‘de Stenge’ Kosten:vanaf 195 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review