Webinar De cliënt met het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1 wat een gevolg kan zijn van alcoholmisbruik.  Het bekendste kenmerk van het syndroom is geheugenstoornissen. Bij een groot deel van de patiënten is niet alleen sprake van het syndroom van Korsakov maar is er sprake van multi-problematiek. Er komen veel psychiatrische stoornissen voor, sociale problemen, roerige levensloop en lichamelijke stoornissen door ernstig alcoholmisbruik.

Goed om meer kennis, inzicht en tools te krijgen over deze complexe aandoening met alle gevolgen. Meldt u zich dus aan voor deze boeiende Webinar.

Accreditatie V&VN; 2 punten

Inhoud 

 • Oorzaak, diagnose en behandeling in de acute fase van Wernicke-Korsakov
 • Dagelijkse uitingsvormen van neuropsychologische en neuro-psychiatrische symptomen
 • Achterliggend psychiatrisch of psychologisch lijden, wat weet je daar over?
 • Veelvoorkomende bijkomende lichamelijke problemen
 • Persoonsgerichte multidisciplinaire aanpak bij het opstellen van een behandel en begeleidingsplan – de rol van verzorgende en verpleegkundige diagnostiek
 • Begeleidingsmethodieken voor mensen met het syndroom van Korsakov
 • Dilemma’s en risico’s bij zorg in weerstand
 • Onvrijwillige zorg onder Wet Zorg en Dwang of Verplichte Zorg onder Wet Verplichte GGZ
 • Begeleiding van naasten van mensen met Korsakov
 • Zorg voor jezelf en je team bij de zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

Accreditatie V&VN;  2 punten

 • Zorgprofessionals
 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie/Gerontologie
 • Praktijkondersteuner huisartsen somatiek
 • Praktijkverpleegkunde,
 • Wijkverpleegkunde
Docent

 

 

Docent is Katja van Essen,  Verpleegkundig Specialist,  Strategisch Adviseur GGZ – Adviseur Vereniging bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Katja is al vele jaren werkzaam in de zorg en heeft diverse publicaties op haar naam staan zoals:

 • Persoonsgerichte aanpak bij neuropsychiatrische symptomen en NAH
 • Syndroom van Korsakov
 • Blog – Waardigheid, trots en liefdevolle zorg, ook voor de ‘moeilijke mens’
 • Abstract “Zorg in Weerstand – Ervaringen in zorg bij zelfverwaarlozing”
 • Omgaan met zelfverwaarlozing en autonomie
Praktische informatie

Woensdag 20 januari 2021

Doelgroep: Professionele zorgverleners 3-4-5-6

Tijd;  14.00 tot maximaal 16.00 uur.

Studiebelasting: 2 uur. U ontvangt na deelname de presentatie via uw e-mail.

Kosten:  tot 1 november 2020: 24 euro   Vanaf 1 november 2020: 29 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan het webinar een inlogcode en uitleg

Accreditatie V&VN:

2 punten:

 • Zorgprofessionals
 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie/Gerontologie
 • Praktijkondersteuner huisartsen somatiek
 • Praktijkverpleegkunde,
 • Wijkverpleegkunde

U ontvangt via e-mail een bewijs van deelname.

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: woensdag 20 januari 2021 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:vanaf 24 euro Niveau:3-4-5-6
Aanmelden

Review