Webinar ‘Introductie cultuursensitief werken in de zorg’

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt ertoe dat zorgprofessionals in toenemende mate te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn. De vraag rijst hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

In deze webinar staat deze vraag centraal. Ten eerste zal worden besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het werk van zorgverleners. Ten tweede worden tips gegeven hoe zorgverleners daar in de praktijk mee om kunnen gaan. Daarbij wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverlener en cliënt met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

Inhoud:

  • Bespreken van de invloed van cultuur en levensbeschouwing op de gezondheidszorg
  • Illustratie en bespreking van ziekteopvattingen en hulpzoekstrategieën (o.m. korte bespreking van religieuze benaderingen, zoals christelijke-, islamitische- en hindoeïstische gebedsgenezing alsook winti en brua)
  • Uitleg begrip verklaringsmodellen
  • Introductie van het Culturele Interview en tips om ermee te werken
  • Positie migrantenjongeren: identiteitsvorming en psychische problemen
  • Positie migrantenouderen

Leerdoelen:

  • Inzicht in de invloed van cultuur, religie en levensbeschouwing op het dagelijks werk
  • Inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond
Docent

Cor HofferDe workshop wordt verzorgd door Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland.

Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker interculturele communicatie bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Thans verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen en GGZ-professionals. Zie voor verdere informatie: www.corhoffer.nl

Praktische informatie

 

Maandag 31 mei

Doelgroep: Professionele zorgverleners 3-4-5-6

Tijd;  14.00 tot maximaal 16.00 uur.

U ontvangt na deelname de presentatie via uw e-mail.

Kosten:  15 euro. Betaling vindt plaats via Ideal. U ontvangt hiervan via e-mail de factuur.

Via Zoom:  U ontvangt 1 week voorafgaand aan de online-scholing een inlogcode en uitleg

Accreditatie V&VN:  2 punten

De inschrijving is alleen geldig voor de persoon die zich aanmeldt

U heeft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen kosteloos afmelden. Afmelding alleen via een e-mail bericht. Indien u daarna door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de scholing kunt u uw inlogcode doorgeven aan een ander. Graag dit melden bij GroeneLijn i.v.m. accreditatiepunten. U ontvangt geen geld retour.

Aanmelden

Informatie

Datum: maandag 31 mei 2021 Tijd:14.00-16.00 uur Locatie:Online Zoom Kosten:15 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review