Workshop Omgaan met ongewenst gedrag bij dementie in de thuissituatie

Het gedrag van mensen met dementie en hun naasten verandert vaak ingrijpend. Dit heeft veel invloed op de kwaliteit van leven van de cliënt en naasten. Problemen kunnen zo hoog oplopen dat thuis wonen niet meer verantwoord is. Goede begeleiding en ondersteuning is essentieel en bepalend voor families.

In twee avonden gaan we kijken naar het ongewenst gedrag, wat eraan ten grondslag kan liggen. Aan de hand van casuïstiek, filmfragmenten en praktijkervaringen wordt uitleg gegeven over het observeren, analyseren en een juiste aanpak van het ongewenste gedrag. Maar ook hoe je hierin naasten kunt begeleiden om zoveel mogelijk crisissituaties te voorkomen.

Goede communicatie met andere disciplines is essentieel. Duidelijk kunnen aangeven aan collega’s, huisarts en bijvoorbeeld geriater wat je hebt waargenomen, welke aanpak jij adviseert en hoe deze kan worden uitgevoerd is niet altijd eenvoudig. We staan stil bij hoe je dit helder kunt verwoorden.

Ook ethische dilemma’s die kunnen ontstaan bij ongewenst gedrag maakt onderdeel uit van deze workshops.

Zie bij  ‘inhoud’ wat je allemaal kan verwachten

 

Inhoud scholing

Avond 1;
We starten met het duidelijk krijgen van het begrip ‘probleemgedrag’. Waarom spreken we nu weer over probleemgedrag i.p.v onbegrepen gedrag. Ongewenst gedrag vraagt een grondige analyse. Welk gedrag zien we eigenlijk? Wat veroorzaakt dit gedrag? Welke betekenis geven we het?

Bij thuiswonende mensen met dementie doen zich dikwijls crisissituaties voor, een plotselinge achteruitgang en bijbehorend (probleem)gedrag.

  • Hoe voorkom je dat dit leidt tot escalatie en dus vaak opname?
  • Hoe betrek je mantelzorgers en welke handvatten kun je bieden?
  • Wat is een gunstige omgeving en hoe zorg je dat dit thuis kan worden bereikt?
  • Komt probleemgedrag voort uit agressie of verdediging?
  • Kan het zijn dat ons gedrag zo’n grote invloed heeft op de cliënt dat deze zichzelf moet verdedigen?
  • En als de interactie goed gaat, wat kun je hiervan leren?

Avond 2;
Je signaleert probleemgedrag en wil dit bespreekbaar maken met je collega’s, de huisarts of de GZ-psycholoog. Het kan daarbij lastig zijn om duidelijk te maken wat er aan de hand is. Wat is een goede manier van observeren en hoe kan je de situatie helder verwoorden naar andere betrokkenen om zo een plan van aanpak te maken

Ongewenst gedrag kan leiden tot ethische dilemma’s.
·       Wie is de cliënt nu en in hoeverre moeten wij rekening houden met wie hij/zij vroeger was?
·       Hoe bespreek je met mantelzorgers deze dilemma’s als je ze waarneemt?

Docent

Marcel Reinhoudt, Verpleegkundig Specialist,
heeft naast uitgebreide kennis over deze doelgroep ook ruime praktijkervaring.

Praktische informatie

Datum:            Avond 1;  15 april  Avond 2;  6 mei 2020

Tijd:                 19.00-22.00 uur

Accreditatie:  V&VN; 6 punten

Locatie:            Hotel van der Valk Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8  Gilze

Kosten:            Aanmelding voor 15-02-2020 €187,- voor 2 avonden. Aanmelding na 15-02-2020  € 199,-. Dit is incl. koffie/thee en digitale hand-out. U ontvangt 10% korting als u zich met 5 of meer deelnemers inschrijft. Deze deelnemers moeten zich     gelijktijdig aanmelden met één factuuradres.

GroeneLijn is vrijgesteld van BTW voor scholingen.

Accreditatie + afmeldprocedure

Accreditatie:  6 punten V&VN

Onze cursussen zijn geaccrediteerd voor V&VN verpleegkundigen en verzorgenden. Daar waar deze ook toegankelijk zijn voor andere disciplines is het mogelijk om ook accreditatie aan te vragen bij andere kwaliteitsregisters. Als bij een ander kwaliteitsregister opnieuw accreditatie moet worden aangevraagd voor een relatief klein aantal professionals per cursus, zou dat een forse verhoging van de cursusprijs inhouden. Indien een groep professionals deelneemt aan een cursus kan in overleg, tegen meerkosten, accreditatie bij het betreffende kwaliteitsregister worden aangevraagd

Afmeldprocedure
Bent u bij nader inzien helaas verhinderd? U kunt tot 14 dagen na aanmelding kosteloos annuleren, tenzij uw aanmelding vier weken voor de eerste scholingsdatum is. Voor de scholing geldt dat bij afmelding tot drie weken voor de eerste scholingsdatum 25 euro annuleringskosten excl. 21% BTW in rekening worden gebracht. Vanaf 3 weken voor de eerste scholingsdatum wordt bij afmelding het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Hierin maken wij geen uitzonderingen. U kunt zich alleen schriftelijk afmelden. Uiteraard kunt u zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Deze moet wel voldoen aan het gevraagde niveau en  minimaal drie dagen voor de eerste datum van de scholing worden aangemeld. Dit in overleg met GroeneLijn. Uw afmelding voor deze scholing geeft geen recht op deelname aan een andere scholing.

GroeneLijn behoudt zich het recht om bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties scholingen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Wij brengen hier de deelnemer van op de hoogte. De deelnemer heeft 14 dagen de tijd om zich alsnog af te melden, daarna is de afmeldprocedure weer van kracht.

Doelgroep

Verpleegkundigen (i.o) 4-5-6

Verzorgenden (i.o) 3

Ook andere professionals die bij deze zorg betrokken zijn en geïnteresseerd in dit onderwerp kunnen inschrijven. Wij wijzen u er wel op dat het merendeel van de deelnemers verpleegkundigen en verzorgenden zijn.

Aanmelden

Informatie

Datum: woensdag 15 april 2020
woensdag 6 mei 2020
Tijd:19.00-22.00 uur Locatie:Hotel van der Valk Gilze-Tilburg Kosten:vanaf 187 euro Niveau:3-4-5
Aanmelden

Review